Tungumálaver – Språksenteret – holder til på Laugalækjarskole i Reykjavik. Senteret ble stiftet i 2002, men da var det allerede 30 år siden norsk- og svenskundervisning ble innledet på Island. Undervisning i polsk begynte i 2009.  Tungumálaver samarbeider med omlag 30 kommuner om driften av senteret.

 

Tungumálaver tilbyr følgende tjenester:

  •         veiledning i norsk- og svenskfaget til grunnskoler og kommuner over hele Island

  •         klasseromsundervisning i norsk, svensk og polsk for elever i  Reykjavikområdet

  •         nettundervisning i norsk, svensk og polsk for elever både i og utenfor Reykjavikområdet

 

Til elevene ved Tungumálaver stilles det krav om forkunnskaper i målspråket, altså i enten norsk, svensk eller polsk . Elevene må ha god forståelse av det muntlige språket, de må kunne lese og forstå enkle tekster tilpasset aldersgruppa, og de må kunne gjøre seg forstått muntlig.

Klasseromsundervisning i norsk, svensk og polsk er et tilbud til elever på sjuende og åttende trinn i grunnskolen i Reykjavik og nabokommunene Garðabæ, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær og Seltjarnarnes.  Laugalækjarskole er senter for klasseromsundervisninga, men hvert fag undervises også på 1-2 andre skoler. Ved valg av disse undervisningsstedene vektlegges plassering i forhold til offentlig kommunikasjon og elevenes bosted.

Nettundervisning i norsk, svensk og polsk er et tilbud til elever både i og utenfor Reykjavikområdet. Dette er et tilbud til elever på niende og tiende trinn i grunnskolen.  Elevene er spredt over hele landet, og ofte er det få elever fra hver skole i hvert fag og på hvert trinn. Lærerne benytter varierte teknologiske medier i kommunikasjonen med elevene.

AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA 2013