Tungumalver z siedzibą w przy szkole Laugalækjarskóli w Reykjaviku powstał w roku 2002. Nauka języka norweskiego i szwedzkiego na Islandii ma tradycję i jest prowadzona od 30 lat. W roku 2009 poszerzono działalność i dodano język polski. Tungumalaver współpracuje z 30 gminami na terenie Islandii. Jest też w kontakcie z Tungumalatorg, gdzie regularnie są zamieszczane informacje dotyczące organizacji kursów i metodyki nauczania i oceniania na proponowanych kursach.

 

Tungumalaver jest instytujcą, która:

        świadczy usługi w zakresie doradztwa szkolnego odnośnie nauki języków norweskiego, szwedzkiego dla szkół na terenie całej Islandii

        prowadzi naukę stacjonarną języka norweskiego, szwedzkiego i polskiego dla uczniów klas 7 i 8 w szkołach podstawowych z Reykjaviku i okolic

        prowadzi naukę języka norweskiego, szwedzkiego i polskiego dla uczniów klas 9 i 10 na terenie całej Islandii

 

Od  uczniów zapisanych na lekcje w Tungumalaver wymagana jest podstawowa znajomość danego języka. Powinni wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu pisanego oraz ze słuchu na poziomie wymaganym w ich zakresie wiekowym.

 

Nauka dla klas 7 i 8 jest odbywa się na miejscu, raz w tygodniu, w siedzibie wybranych szkół w Reykjaviku, Garðabæ, Hafnarfirður, Kópavogur, Mosfellsbæ og Seltjarnarnes. Lekcje prowadzone są raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne. Staramy się, aby szkoły w których prowadzone są zajęcia znajdowały się jak najbliżej miejsca zamieszkania uczniów.

 

Lekcje przeznaczone dla klas 9 i 10 są prowadzone wyłącznie przez internet ze względu na duże rozproszenie uczniów w różnych szkołach i w różnych częściach kraju. Nauczenie odbywa się przy zastosowaniu zróżnicowanych metod nauczania.

The Icelandic national curriculum guide for compulsory schools - with Subjects Areas