Tungumálaver – Språkcentrum – håller till på Laugalækjarskolan i Reykjavik. Centeret startade sin verksamhet 2002, men då var det redan 30 år sedan norsk- och svenskundervisning införts på Island. Undervisning i polska började 2009. Tungumálaver samarbetar med omkring 30 kommuner om driften av centeret.

 

Tungumálaver erbjuder följande tjänster:

– vägledning i norsk- och svenskämnet till grundskolor och kommuner över hela Island

– klassrumsundervisning i norska, svenska och polska för elever i Reykjavikområdet

– distansundervisning i norska, svenska och polska för elever både i och utanför Reykjavikområdet

 

Det ställs det krav på förkunskaper i målspråket hos eleverna, alltså i antingen norska, svenska eller polska . Eleverna måste ha god förståelse av språket muntligt, de måste kunna läsa och förstå enkla texter anpassade till åldersgruppen, och de måste kunna göra sig förstådda muntligt.


Klassrumsundervisning i norska, svenska och polska är ett erbjudande till elever i sjunde och åttånde klass i grundskolan i Reykjavik och grannkommunerna Garðabæ, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær och Seltjarnarnes. Laugalækjarskolan är centrum för klassrumsundervisningen, men varje språk undervisas också på 1-2 andra skolor varje vecka. Vid val av dessa undervisningslokaler vägs placering i förhållande till lokaltrafik och var eleverna bor in.


Distansundervisning i norska, svenska och polska erbjuds elever både i och utanför Reykjavikområdet. Det är ett erbjudande till elever i nionde och tionde klass i grundskolan. Eleverna är spridda över hela landet, och ofta är det få elever från varje skola i vart språk och i var årskurs. Lärarna använder huvudsakligen nätet och varierad teknologi för att kommunicera med eleverna.

AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA 2013