Forsendur náms

Nemendur, sem hafa rétt á að velja norsku eða sænsku, þurfa að búa yfir undirstöðukunnáttu í málunum.

Grunnþekking í norsku, sænsku eða pólsku er nauðsynleg

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er krafist undirstöðukunnáttu af nemendum í Tungumálaveri. Nemendur, sem hafa rétt á að velja norsku eða sænsku, þurfa sem sagt að búa yfir undirstöðukunnáttu í málunum. 

Verkefnastjóri hvers tungumáls metur hvort nýnemar hafi nauðsynlega forþekkingu til að stunda nám við Tungumálaver. Við leggjum áherslu á að ekki er boðið upp á byrjendakennslu í tungumálunum og að öll kennsla fari fram á markmálunum. Tenging við löndin nægir því miður ekki til náms hjá okkur í þessum tungumálagreinum og þurfa nemendur sem ekki uppfylla lágmarkskröfur að taka dönsku í sínum skóla.  

Pólska

Pólska er kennt sem móðurmál og miðað  við pólska námsskrá fyrir nemendur sem læra pólsku erlendis, er nauðsynleg lágmarkskunnátta að nemendur geta talað pólska og hafa nægan orðaforða til að taka þátt í kennslu.

Norska og sænska

Til að meta hvort nemendur hafi nauðsynlega grunnþekkingu á tungumálinu taka verkefnisstjórar í norsku/sænsku viðtöl við nýja nemendur og gefa þeim um leið verkefni til að leysa. Hæfni er metin út frá 1. stigi í flokkunum Hlustun, Lesskilningur, Samskipti og Frásögn í námskrá 

Samvinna heimilis, skóla og Tungumálavers

Nemandi 

 • les, talar og hlustar reglulega á markmálið 
 • mætir í allar kennslustundir, vinnur heima í hverri viku, skilar verkefnum á réttum tíma
 • man eftir því að hann getur unnið í öllum dönskutímum
 • tekur þátt í tímum eða verkefnum í netnámi
 • fylgist með upplýsingum á vefsvæðinu 
 • Foreldrar

 • tala markmálið heima – stundum/alltaf
 • veita aðgang að sjónvarpi, bókum 
 • upplýsir um sérþarfir nemenda
 • minna heimaskólann á að nemendur geti nýtt dönskutíma til náms
 •  senda kennaranum skilaboð ef nemandi getur ekki mætt eða ef hann hefur fengið leyfi
 • Kennari

 • fylgir þeir námskrá sem í gildi er
 • útbýr og velur námsefni eftir hæfni og þörfum 
 • veitir foreldrum og nemendum upplýsingar um það
  sem varðar kennsluna
 • veitir heimaskóla upplýsingar um fjarvistir, námsmat
  og námsframvindu
 • kennir og leiðbeinir nemendum í tímum, í síma , í tölvupósti
 • fylgist með í faginu og því sem efst er á baugi í
  Noregi, Svíþjóð, Póllandi

  Heimaskólinn

 • skráir nemendur
 • sér nemendum fyrir starfsaðstöðu og aðgang að tölvu á skólatíma
 • fylgir eftir ábendingum netkennara 
 • upplýsir um sérþarfir nemenda
 • skráir einkunnir á einkunnaspjald

  Netnám

Boðið er upp á netnám/fjarkennslu í norsku,
sænsku og pólsku í 9. og 10. bekk.
Netnám kemur til móts við almenn markmið
aðalnámsskrár. t.d. er upplýsingatækni mjög
markvisst notuð í faginu.

 • Áhersla er á að nemendur taki ábyrgð á
  eigin námi.
 • Kennslan er einstaklingsmiðaðri en ella.
 • Námsmat er mjög gegnsætt og auðskilið og beintengt vinnu nemenda.
Undirstöðukunnátta, sem nemandi þarf að hafa til að geta stundað nám í norsku eða sænsku, er að skilja allvel talaða norsku/ sænsku, geta lesið og skilið einfalda norska/sænska texta miðað við sinn aldurshóp og geta gert sig skiljanlegan á töluðu norsku/sænsku máli. Þessi lágmarkskunnátta er nauðsynleg til þess að nemendur geti nýtt sér það norskunám/sænskunám sem í boði er.