Námið

Um námið

Annað erlenda tungumálið sem nemendur læra í grunnskóla er danska eða annað Norðurlandamál. Gert er ráð fyrir að danska sé alla jafna það norræna tungumál sem kennt er í skólum hér á landi en kennsla í norsku eða sænsku stendur til boða nemendum sem hafa sérstök tengsl við Noreg eða Svíþjóð. Kennslan kemur í staðinn fyrir dönskukennslu og hefst á sama tíma og dönskukennsla hefst í grunnskólanum.

Skipulag 

Þar sem kennarar Tungumálavers kenna nemendum úr mörgum skólum, fer hluta kennslunnar fram eftir hefðbundinn skólatíma, en auk þess  stunda nemendur sitt nám í heimaskólanum á meðan bekkjarfélagar þeirra eru í dönsku. Þar sem nemendur hittast aðeins einu sinni í viku eða sjaldnar, leggur kennari fyrir verkefni sem nemendur vinna að í dönskutímum og/eða heima. Þannig er reynt að uppfylla þær tímakröfur sem grunnskólalög gera ráð fyrir. 

Kennslan fer eingöngu fram á tungumálið sem er kennt. Það er að segja að ætlast er til að nemendurnir skilji viðkomandi tungumál það vel.

Fyrir nemendur í 7. til 8. bekk á höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Mosfellsbæ, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði, Seltjarnarnes) er staðbundin kennsla það tilboð sem við höfum. Staðbundin kennsla fer fram í mismunandi skólum og á mismunandi tímum eins og stundatöflur hvers tungumáls sýna.  Nemendur í 6.bekk hittast eftir hefðbundinn skólatíma, tvo tíma í senn einu sinni í mánuði,  eða eina kennslustund aðra hverja viku. 7. og 8. bekk mæta einu sinni í viku eftir hefðbundinn skólatíma, tvo kennslustundir  í senn.

Fyrir nemendur í 7. til 8. bekk UTAN höfuðborgarsvæðisins erum við með eftirfarandi tilboð:
Pólska: ekkert tilboð
Sænska: ráðgjöf fyrir skóla
Norska: ráðgjöf fyrir skóla sem hafa hæfa kennara til að sjá um norskukennslu, eða fjarkennslu/netnám.

Fyrir nemendur í 9. og 10. bekk fer námið alfarið fram á netinu á hefðbundnum skólatíma, nema ef kennarinn boðar til bekkjarfunda á netinu, verða slíkir fundir að fara fram eftir venjulegan skólatíma í gegnum Google Meet (eða sambærilegan samskiptavettvang) . 

Vinnuálag

Ætlast er til að nemendur vinni jafn mikið með efnið og samnemendur þeirra vinna með dönsku.Þar sem það er mismunandi eftir skólum hvernig tímarnir dreifast á milli bekkja er gert ráð fyrir að nemendur í Tungumálaveri þurfi að vinna með viðfangsefnið í

 • 80- 120 mínútur í hverri viku í 7. og 8. bekk
 • 120-160  mínútur í hverri viku í  9. og 10.bekk

Ástundun  

Skyldumæting er í alla tíma þó kennslan fari fram að hefðbundinni kennslu lokinni. Í fjarnámi telst það til mætingar að nemandi skrái sig inn og vinni verkefnin í hverri viku. Tilkynna skal veikindi og leyfi til kennarans samdægurs. Auk þess er mikilvægt að foreldrar og/eða skóla lætur kennara vita ef upp koma sérstakir atburðir eða aðstæður sem hafa áhrif á getu nemandans til þátttöku í kennslunni.

Skyldunám eða valgrein?

Nemendur getur valið að taka norsku/sænsku  í staðinn fyrir dönsku, en það er ekki valgrein heldur skyldunám. Ef þú tekur ekki dönsku, verður þú að taka norsku eða sænsku, og öfugt. Nemendur stunda sitt nám í heimaskólanum á meðan bekkjarfélagar þeirra eru í dönsku. 

Pólska er  valgrein en  þar sem nám í pólsku veitir þeim undanþágu frá dönskukennslu, vinna flestir nemendur að verkefnum sínum þegar danska er á stundatöflunni.

Vinnum saman
Nemandi 

 • les, talar og hlustar reglulega á markmálið 
 • mætir í allar kennslustundir, vinnur heima í hverri
  viku, skilar verkefnum á réttum tíma
 • man að hann getur unnið í öllum dönskutímum
 • tekur þátt í tímum eða verkefnum í netnámi
 • fylgist með upplýsingum á vefsvæðinu 

  Foreldrar

 • tala markmálið heima
  – stundum/alltaf
 • veita aðgang að sjónvarpi, bókum 
 • upplýsir um sérþarfir nemenda
 • minna heimaskólann á að nemendur geti nýtt dönskutíma til náms
 •  senda kennaranum skilaboð ef nemandi getur ekki mætt eða ef hann hefur fengið leyfi

  Kennari

 • fylgir þeir námskrá sem í gildi er
 • útbýr og velur námsefni eftir hæfni og þörfum 
 • veitir foreldrum og nemendum upplýsingar um það
  sem varðar kennsluna
 • veitir heimaskóla upplýsingar um fjarvistir, námsmat
  og námsframvindu
 • kennir og leiðbeinir nemendum í tímum, í síma , í tölvupósti
 • fylgist með í faginu og því sem efst er á baugi í Noregi, Svíþjóð eða Póllandi

  Skólinn

 • skráir nemendur
 • sér nemendum fyrir starfsaðstöðu og aðgang að tölvu á skólatíma
 • fylgir eftir ábendingum netkennara 
 • upplýsir um sérþarfir nemenda
 • skráir einkunnir á einkunnaspjald

Netnám
Boðið er upp á netnám/fjarkennslu í norsku,
sænsku og pólsku í 9. og 10. bekk.
Netnám kemur til móts við almenn markmið
aðalnámsskrár. t.d. er upplýsingatækni mjög
markvisst notuð í faginu.

 • Áhersla er á að nemendur taki ábyrgð á
  eigin námi.
 • Kennslan er einstaklingsmiðaðri en ella.
 • Námsmat er mjög gegnsætt og auðskilið og beintengt vinnu nemenda.