Pólska

Polski

Hefbundin kennsla  hefst 4 janúar 2021.

Pólskunám er valkostur fyrir grunnskólanema sem vilja viðhalda móðurmálskunnatu. Namið getur verið forsenda að nemandinn fær undaþágu úr dönsku.     

Staðnám:
Staðbundið nám er fyrir nemendur í 7. og 8.b á höfuðborgarsvæðinu. Pólskukennslan fer fram einu sinni í viku í staðbundnu námi.  Stað- og tímasetningar breytast frá ári til árs allt eftir búsetu og nemendafjölda. Staðbundin kennsla fer fram  klukkan 15:30. Kennslutíminn er alltaf 80 mínútur og er reiknað með að nemendurnir þurfi jafnframt að sinna heimanámi. Þar sem þetta er staðbundið nám er mætingarskylda. Ef nemandinn kemst ekki vegna veikinda þurfa foreldrar/ forráðamenn láta vita samdægurs.

Kennsla fér fram i Breiðholtsskóla og Laugalækjarskóla. nánar 

Netnám:
Netnám  í pólsku er fyrir nemendur í 9. og 10.b um Reykjavík. Námið fer fram í gegnum kennslusíðuna Moodle. Nemendur í netnámi þurfa að skila og leysa verkefni í hverri viku. Gert er  ráð fyrir að nemandinn mun verja um 120 mínútum á viku í að leysa verkefni í pólsku. 

Upplýsingar á pólsku og íslensku veitir Katarzyna Kraciuk mail: kakr51@rvkskolar.is
Viðtalstímar: eftir samkomulagi 
Sími: 4117993 gsm 6934412 

Verið velkomin!

 

Witamy na lekcjach polskiego  w roku szkolnym 2020/ 2021

Polsko- języczni  uczniowie szkół podstawowych począwszy od klasy 7 mają możliwość nauki języka polskiego zamiast obowiązkowego języka duńskiego lub jako przedmiot dodatkowy.

Zajęcia mają na celu podtrzymanie  i stymulowanie zdobytej znajomości języka, dlatego są skierowane do młodzieży, która ma podstawy języka polskiego.  Program przewiduje, że uczniowie poświęcą 120 minut tygodniowo na naukę. W tym, część zadanych prac jest odrabiana samodzielnie na zajęciach z języka duńskiego. Praca ucznia, oddane zadania i obecność stanowią część oceny z przedmiotu.

Zajęcia stacjonarne dla klas 7 i 8 odbywają się raz w tygodniu  w wybranych szkołach na terenie Reykjaviku. Wybór szkoły zależy od miejsca zamieszkania większości uczniów w danej grupie. Lekcje odbywają się po godz.15.30 i trwają 80 minut. Szkoły w których dotychczas  były prowadzone lekcje to: Laugalaekjarsskóli, Hvassaleitisskóli i Breiðholtsskóli.

Zajęcia dla klas 9 i 10 są   prowadzone wyłącznie online  na platformie Moodle lub Google Classroom.

Zapisów na zajęcia stacjonarne i online  dokonuje szkoła do której uczniowie uczęszczają w porozumieniu z wychowawcami i rodzicami.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt Katarzyna Kraciuk email: kakr51@rvkskolar.is  dyżur tel. 4117993 w środy  od 10 -14.

Informacje o czasie i miejscu zajęć.

Zajęcia w nowym roku 2021 rozpoczynamy 4 stycznia.

Klasa 7/8

Staðnám/ kursy stacjonarne w szkołach od 18.01.2021

 Wyjaśnienie kursu – zobacz film

Wszystkie grupy – lekcje o  kl.15. 30 -16.50

Grupa Laugalækjarskóli / środa
nauczyciel: K.Kraciuk

Grupa Breiðholtsskóli/poniedziałki    15. 30 klasa 21
Nauczyciel: Klaudia Migdał

Klasa 9 i 10

Wyjaśnienie kursu – zobacz film

Klasa 9

klasa 10