Pólska

Velkomin, 

Ath! Vegna covid kennsla fyrir 7 og 8 bekk mun fara i fjárnámi  / sjá fréttir/

Pólskunám er valkostur fyrir grunnskólanema sem vilja viðhalda móðurmálskunnatu. Namið getur verið forsenda að nemandinn fær undaþágu úr dönsku.     

Staðnám:                                                                                                                        Staðbundið nám er fyrir nemendur í 7. og 8.b á höfuðborgarsvæðinu. Pólskukennslan fer fram einu sinni í viku í staðbundnu námi.  Stað- og tímasetningar breytast frá ári til árs allt eftir búsetu og nemendafjölda. Staðbundin kennsla fer fram eftir klukkan 15:00. Kennslutíminn er alltaf 80 mínútur og er reiknað með að nemendurnir þurfi jafnframt að sinna heimanámi. Þar sem þetta er staðbundið nám er mætingarskylda. Ef nemandinn kemst ekki vegna veikinda þurfa foreldrar/ forráðamenn láta vita samdægurs.

Netnám:                                                                                                              

Netnám  í pólsku er fyrir nemendur í 9. og 10.b um Reykjavík. Námið fer fram í gegnum kennslusíðuna Moodle. Nemendur í netnámi þurfa að skila og leysa verkefni í hverri viku. Gert er  ráð fyrir að nemandinn mun verja um 120 mínútum á viku í að leysa verkefni í pólsku. 

Upplýsingar á pólsku og íslensku veitir Katarzyna Kraciuk mail: kakr51@rvkskolar.is

Viðtalstímar: eftir samkomulagi 

Sími: 4117993 gsm 6934412

 
Witamy na lekcjach polskiego  w roku szkolnym 2020/ 2021 

Polsko- języczni  uczniowie szkół podstawowych począwszy od klasy 7 mają możliwość nauki języka polskiego zamiast obowiązkowego języka duńskiego lub jako przedmiot dodatkowy. 

Zajęcia mają na celu podtrzymanie  i stymulowanie zdobytej znajomości języka, dlatego są skierowane do młodzieży, która ma podstawy języka polskiego.  Program przewiduje, że uczniowie poświęcą 120 minut tygodniowo na naukę. W tym, część zadanych prac jest odrabiana samodzielnie na zajęciach z języka duńskiego. Praca ucznia, oddane zadania i obecność stanowią część oceny z przedmiotu.

 Zajęcia stacjonarne dla klas 7 i 8 odbywają się raz w tygodniu  w wybranych szkołach na terenie Reykjaviku. Wybór szkoły zależy od miejsca zamieszkania większości uczniów w danej grupie. Lekcje odbywają się po godz.15 i trwają 80 minut. Szkoły w których dotychczas  były prowadzone lekcje to: Laugalaekjarsskóli, Hvassaleitisskóli i Breiðholtsskóli.

 Zajęcia dla klas 9 i 10 są   prowadzone wyłącznie online  na platformie Moodle lub Google Classroom.

 Zapisów na zajęcia stacjonarne i online  dokonuje szkoła do której uczniowie uczęszczają w porozumieniu z wychowawcami i rodzicami.

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt Katarzyna Kraciuk email: kakr51@rvkskolar.is  dyżur tel. 4117993 we wtorki i czwartki 9-14.

 

Witajcie! 

Tutaj zamieszczone są informacje o czasie i miejscu zajęć.

Do końca semestru zajęcia dla klas 7 i 8  w Breidholtsskoli i Laugalaekjarskoli są prowadzone  online. Uczniowie spotykają się z nauczycielem na google meet w zwyczajowych godzinach zajęć. 

 

Klasy 7 i 8 –  Wyjaśnienie

Klasy 9 i 10 –   Zajęcia tylko online Wyjaśnienie

Velkomin!

Kennslan í pólsku fyrir 7 og 8 bekk:

Vegna ástands hætt er við staðnám til  19 november. Kennt er í fjárnámi á venjulegum kennslutíma fyrir hvern hóp. 

9 og 10 bekkur- Nemendur  nota  kennslusiðu inn á moodle. 

Hér fyrir ofan undir Wyjasnienie eru leiðbeningar á pólsku fyir aldurshópanna.

Bekkur 7/8

staðnám/ kursy stacjonarne w szkołach

 klasa 9 

online;  LINK DO LEKCJI: moodle 9

oraz google classroom 

klasa 10

online; LINK DO LEKCJI: MOODLE 10

wszystkie grupy lekcje o  kl.15. 30 -16.50

fjárnám in  á hér:  moodle9     

fjárnám

moodle10

google classroom

   
   
  1. Roześmiana logopedia Spółgłoski miękkie ś i si